Wyznanie wiary i przyrzeczenia nowych proboszczów

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich