Archidiecezja Warszawska ma 8 nowych diakonów

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu ośmiu alumnom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Uroczystość odbyła się w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca.

W  homilii kard. Nycz tłumaczył przyszłym diakonom na czym będzie polegać ich posługa. Stwierdził, że jest niezwykle ważna w obliczu wyzwań, stojących przed Kościołem we współczesnym świecie. – Będziecie wykonywać wasze powołanie żyjąc w celibacie. Będziecie służyć Bogu i ludziom, przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia – mówił kard. Nycz.

Pomimo licznych przeciwności, nie dajcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii. Głoście ją innym! – zachęcał kandydatów do święceń metropolita warszawski.

– Czy chcesz przez nałożenie moich rąk zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? – pytał każdego z osobna kard. Nycz. Odpowiadali głośno i z przekonaniem. Kardynał nakładał im ręce na głowy, mówiąc „Udzielam Wam Ducha Świętego!”. Wyświęceni diakoni otrzymali dalmatyki.

„Gość Warszawski”

fot. Wojciech Łączyński