Centrum Myśli Jana Pawła II rozda 500 stypendiów dla młodzieży

Rozpoczęła się rekrutacja do czternastej edycji programu stypendialnego • Nabór trwa do końca lipca lub - w przypadku studentów do 10 października • Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie i studenci ze średnią ocen nie niższą niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 (studenci). Dodatkowymi kryteriami są: sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne lub zaangażowanie w działania społeczne, oraz miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekraczający kwoty 1300 zł.

Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Oprócz wsparcia finansowego, stypendyści będą mieli szansę wziąć udział w projektach, warsztatach i szkoleniach rozwijających wiedzę i talenty. Od początku istnienia programu, przyznano już kilkanaście tysięcy stypendiów.

– Co roku odkrywamy nowe osobowości i talenty – mówi Maria Jankowska, koordynatorka Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. – Stypendyści mają szansę na rozwój swoich zdolności, rozpoznanie ścieżki zawodowej, ale także na wspólne działania w przestrzeni miejskiej, a my możemy zobaczyć, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi i jak wiele są oni w stanie poświęcić dla ich realizacji. Wśród naszych stypendystów można znaleźć pasjonatów kolei, żonglerów, mistrzów woltyżerki, streetartowców czy badacza stułbi – dodaje koordynatorka.

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się poprzez stronę formularze.centrumjp2.pl, następnie podanie wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarczyć do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11. Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów 10 października. Szczegółowe informacje na stronie: www.centrumjp2.pl/stypendia

mr/Stacja7