Góra Kalwaria: kościół, w którym spoczywa św. Stanisław Papczyński – ogłoszony jego sanktuarium

Mszy św. w kościele Opatrzności Bożej na Mariankach przewodniczył kard. Kazimierz Nycz • Metropolita warszawski: "Ojciec Papczyński powinien być przewodnikiem w duchowym rozeznawaniu spraw współczesnego świata"

Dekret kard. Kazimierza Nycza ustanawiający sanktuarium wszedł w życie 18 maja, w dniu liturgicznego wspomnienia patrona oraz 387. rocznicę jego urodzin. W niedzielę metropolita warszawski odczytał dekret w kościele Opatrzności Bożej w Górze Kalwarii, zwyczajowo nazywanym „Wieczernikiem na Mariankach”.

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘ UROCZYSTOŚCI:

 

„Przewodnik w rozeznawaniu spraw tego świata”

– Przychodzimy tu, by coraz lepiej o. Stanisława poznawać i naśladować” – mówił w homilii kard. Nycz. „Jeżeli dziś szukamy patronów do mądrego rozeznawania spraw tego świata, Europy i Polski, dotyczących wartości i fundamentów, na których budujemy życie społeczne – niech w tych wypadkach o. Stanisław stanie się duchowym przewodnikiem i wstawia się za nami u Boga jako ten, który w swoim czasie to zadanie spełniał bardzo pięknie” – powiedział metropolita warszawski.

Po Mszy św. nastąpiło indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Stanisława.

 

Założyciel Księży Marianów

Św. Stanisław Papczyński był jedną z najwybitniejszych postaci XVII-wiecznej Polski: myślicielem, propagatorem sprawiedliwości społecznej, znaczącym teologiem, autorem popularnych książek. Oprócz szerzenia czci misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, szczególną modlitewną troską otaczał odchodzących z tego świata, dusze czyśćcowe, jak również ubogich i społecznie pokrzywdzonych. Był spowiednikiem m.in. króla Jana III Sobieskiego. Założył pierwsze polskie męskie zgromadzenie zakonne: Księży Marianów

Sanktuarium w Górze Kalwarii będzie szerzyło kult św. Stanisława Papczyńskiego oraz jego przesłanie: szczególną cześć do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, niesienie duchowej pomocy zmarłym i umierającym oraz wspieranie Kościoła w prowadzeniu wszystkich do świętości.

Opiekunami tego miejsca są księża marianie. Pierwszym kustoszem nowego sanktuarium został ks. Jan M. Rokosz MIC, dotychczasowy kustosz grobu św. Stanisława. Działalność i rozwój nowego sanktuarium będą wspierać członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii oraz inne grupy działające przy kościele na Mariankach.

 

 

Odzyskują pokój serca

Kustosz sanktuarium ks. Jan Rokosz powiedział KAI, że do kościoła na Mariankach przybywa coraz więcej pielgrzymów a pracujący tu księża chcą kontynuować misję swojego założyciela. „Chcemy głosić ludziom dobra nowinę, sprawować sakramenty, błogosławić, pocieszać – jesteśmy na to gotowi” – deklaruje marianin.

Ks. Rokosz powiedział też, że do grobu o. Papczyńskiego przybywa wiele osób, które mają poczucie zagrożenia życia w wymiarze duchowym, np. jakiegoś pogubienia czy uzależnienia, utraty sensu życia. „Bardzo wiele osób odzyskuje tu pokój serca, za którym od dawna tęsknili i radość życia” – powiedział kustosz sanktuarium.

Na Marianki przybywają też osoby w sytuacji zagrożonego życia fizycznego, często chorzy terminalnie, którzy szukają umocnienia w tym doświadczeniu oraz uzdrowienia. „W ciągu kilku ostatnich miesięcy otrzymałem co najmniej kilka świadectw osób, które doświadczyły, jak twierdzą, uzdrowienia i wycofania się choroby na etapie terminalnym” – ujawnił ks. Rokosz.

Kolejną grupą szukającą pomocy przy grobie św. o. Papczyńskiego są małżeństwa doświadczone brakiem potomstwa. „W ciągu minionych siedmiu miesięcy ochrzciłem siedmioro dzieci, które poczęły się i urodziły zdrowe dzięki wstawiennictwu św. Stanisława” – powiedział KAI ksiądz kustosz.

 

Miejsce dla doświadczonych brakiem potomstwa

Do sanktuarium na Mariankach przybywają też ciężarne matki, przeżywające obawy o zdrowie swoje lub dziecka. „Bardzo często pobyt tutaj napełnia je ufnością i umacnia ich w radosnym oczekiwaniu na narodziny” – zapewnia ks. Rokosz.

W kościele z 1674 r., który dziś został podniesiony do rangi sanktuarium diecezjalnego, przy białym sarkofagu o. Papczyńskiego modlą się pielgrzymi, szczególnie chętnie małżonkowie oczekujący dziecka, którzy w św. Stanisławie widzą swego orędownika.

W 2001 r. za jego wstawiennictwem doszło do nieoczekiwanego ożywienia obumarłego dziecka w pierwszym trymestrze ciąży po tzw. poronieniu wewnętrznym. Pół roku później na świat przyszedł zdrowy chłopiec a to cudowne zdarzenie przyczyniło się do beatyfikacji o. Papczyńskiego.

 

www.papczynski.pl

Przejmujące świadectwa otrzymanych łask opiekunowie miejsca, księża marianie, publikują na specjalnej stronie internetowej papczynski.pl. Nowoczesna strona powstała przy współpracy z portalem Stacja7 i uruchomiona została równocześnie ze specjalnym profilem społecznościowym na Facebooku, na którym publikowane już są modlitwy do św. Stanisława.

Nowe sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego nieprzypadkowo powstaje w Górze Kalwarii. To właśnie w tym mieście położonym 40 km od Warszawy – które według projektów bp. Stefana Wierzbowskiego sprzed 300 lat miało być Nową Jerozolimą z pałacem Piłata, Wieczernikiem i miejscem ukrzyżowania – żył i zmarł w opinii świętości o. Stanisław Papczyński, nazywany „Apostołem Mazowsza”.

Szczególnie uroczystym dniem w nowym sanktuarium będzie obchodzona 18 maja uroczystość św. Stanisława Papczyńskiego. Co roku będzie ona poprzedzona nowenną (specjalną modlitwą odmawianą przez 9 dni) oraz zakończona oktawą (czas świąteczny zostanie przedłużony do 8 dni). Właśnie w tym czasie księża marianie spodziewają się najliczniejszych pielgrzymek do grobu „białego zakonnika”, które przyjeżdżają zwykle w niedzielę po 18 maja (w tym roku przypada ona 20 maja).

Natomiast 17 września – w rocznicę śmierci św. Stanisława Papczyńskiego – w nowym sanktuarium na Mariankach będzie w tym roku obchodzone święto Bożej Opatrzności. W kolejnych latach, ze względu na wieloletnią tradycję będzie ono obchodzone w pierwszą niedzielę lipca jako tzw. Niedziela Bożej Opatrzności. Od lat w tym miejscu czczony jest dwustronny obraz Opatrzności Bożej, przedstawiający z jednej strony płótna „Ucho Boże” a z drugiej „Oko Boże”.

Specyfiką nowego sanktuarium są także specjalne nabożeństwa odprawiane właśnie w tym miejscu a wyrastające z duchowości założyciela zgromadzenia księży marianów. Co tydzień odprawiane są nieszpory za zmarłych, a także Msza św. w ich intencji za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego.

Raz w tygodniu sprawowana jest Msza św. wotywna o św. Stanisławie Papczyńskim sprawowana według specjalnego formularza liturgicznego oraz stała nowenna za wstawiennictwem tego patrona. Ponadto odbywa się Droga Krzyżowa w intencji osób uzależnionych i ich rodzin. Planowane są też modlitwy wstawiennicze o dar potomstwa dla małżeństw w każdą II sobotę miesiąca oraz błogosławieństwo matek w ciąży w III sobotę miesiąca.

 

Muzeum ojca Stanisława

W grudniu 2015 r. w domu księży marianów przy kościele na Mariankach otwarto Muzeum św. o. Stanisława Paczyńskiego. Gromadzi ono m.in. ryciny, przedmioty i księgi związane z Założycielem zgromadzenia. Jednym z cenniejszych eksponatów jest napisany po polsku list króla Jana III Sobieskiego do Benedykta Pawła Sapiehy, podskarbiego wielkiego litewskiego z 1687 r., sygnowany pieczęcią koronną króla.

W Muzeum można też zobaczyć książkę należącą do o. Papczyńskiego, z jego autografem na stronie tytułowej oraz pozostałości habitu wyjęte z trumny podczas ekshumacji jego szczątków w XVIII w.

Eksponaty gromadzono przez kilka lat, korzystając m.in. a Archiwów Watykańskich i odnajdując cenne księgi m.in. w antykwariatach litewskich: w Wilnie i Kownie.

Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Marianów, urodził się w 1631 r. w Podegrodziu na Sądecczyźnie. W młodości wstąpił do zakonu pijarów, gdzie przyjął imię Stanisław od Jezusa i Maryi. Po 16 latach opuścił ten zakon, by w 1673 r. założyć własne zgromadzenie, któremu zlecił szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia, modlitwę za zmarłych i pracę w parafiach.

Zmarł w opinii świętości 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii koło Warszawy. 16 września 2007 roku w Licheniu miała miejsce beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego. Kanonizacja odbyła się 5 czerwca 2016 r. w Rzymie. O. Papczyński jest patronem dzieci nienarodzonych i rodziców, pragnących potomstwa.

Zgromadzenie Księży Marianów jest najstarszym istniejącym do dziś powstałym na ziemiach polskich, męskim zgromadzeniem zakonnym. Marianów spotkać można w kilkunastu krajach świata, m.in. – Brazylii, USA, na Filipinach, Kazachstanie, gdzie pełnią różne posługi: od pracy parafialnej i misyjnej po posługi w sanktuariach. Swoją posługę duszpasterską realizują zgodnie z zawołaniem „Za Chrystusa i Kościół”.

KAI, archwwa.pl