Zebranie plenarne Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Miejsce: Rzym, pl. Piusa XII 10

Kard. Kazimierz Nycz w dniach 12-17 lutego weźmie udział w zebraniu plenarnym Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi liturgii. Od 2010 roku jest jej członkiem.