Dziękczynienie za 20-lecie obecności w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego

Mszy z tej okazji w katedrze polowej przewodniczył 10 grudnia kard. Kazimierz Nycz.