Galerie zdjęć

Otrzymali posługę akolitatu i lektoratu. Kardynał Nycz w seminarium „Redemptoris Mater”

Kard. Nycz udzielił posługi akolitatu i lektoratu w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” ♦ Ponad 40 lat temu papież Paweł VI określił rolę posługi akolitatu oraz lektoratu ♦ Akolita wspiera diakona i usługuje kapłanowi m.in. w wypełnianiu czynności liturgicznych ♦ Lektor wypełnia funkcję czytania Słowa Bożego

Spotkanie opłatkowe w Ministerstwie Zdrowia

Betlejemskie Światełko Pokoju już w Warszawie. Harcerze przekazali je kard. Nyczowi w archikatedrze

„Odważnie twórzmy pokój” – to hasło, jakie towarzyszy w 2016 r. przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju ♦ W niedzielę polscy harcerze otrzymali je od słowackich skautów, w poniedziałek światełko dotarło już do stolicy