Odnośnik

Niedziela „Gaudete”

Konkret to słowo-klucz do niedzieli „Gaudete”, Raduj się. Liturgia Słowa pomaga znaleźć powody do prawdziwej radości. Pierwszy z nich? „Pan jest pośród ciebie”. Przygotuj się do niedzieli

Pierwsza niedziela adwentu

Te same słowa dwa tygodnie temu niosły raczej strach. Dziś nostalgię i nadzieję. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, rozpoczynamy adwent – oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Marana tha!

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Tak, jestem Królem – odpowiedział Jezus przesłuchującemu Go Piłatowi. Ale paradoksalnie przesłuchanie Jezusa stało się przesłuchaniem Piłata. To on musiał się zmierzyć z pytaniem o prawdę.

 

Kurs dla psałterzystów

Kurs dla wszystkich, którzy pragną włączyć się w posługę psałterzysty w swoich parafiach czy wspólnotach. Jego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii w naszych kościołach. SZCZEGÓŁY

 

33 niedziela zwykła

Dzień wstydliwy i niemodny. Dzień końca i sądu. Dzień spotkania z Chrystusem. Między strachem a radosnym oczekiwaniem

32. niedziela zwykła

Liturgia Słowa ukazuje zawierzenie ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej i wdowy wrzucającej grosz do skarbony świątyni. Kontrastuje ona z postawą uczonych w Piśmie. Czy i my, jak oni, „wszystkiego” nie obracamy w „grosz”?

Uroczystość Wszystkich Świętych

Świętość to czas teraźniejszy, nie tylko przyszły. “Błogosławieni jesteście” – mówi Jezus

Rodzina, macierz, grunt, opoka

Jest coś pięknego w tym, gdy zbierze się taki mały klan i zacznie gadać swoim niepowtarzalnym subkodem językowym, a jeden typ twarzy – jakiś konkretny pomysł Pana Boga – można zobaczyć w różnych wersjach i realizacjach.