Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Homilia kard. Kazimierza Nycza wygłoszona podczas Mszy św. w archikatedrze warszawskiej