Wydarzenia

Rozpoczęcie 51. Kursu Lektorskiego

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Kandydaci chcący uczestniczyć w kursie powinni zgłosić się na pierwsze spotkanie z pismem od księdza proboszcza, opatrzonym pieczęcią parafialną

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Okazją setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud”

Rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

Parafia: Warszawa. Św. Anny w Wilanowie
Wspólnota: Odnowa w Duchu Świętym

Cykl 11 spotkań ewangelizacyjnych rozpocznie się 7 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Kurs „Droga Zacheusza”

Parafia: Warszawa. Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście
Wspólnota: Wspólnota Emmanuel

Kurs jest przeznaczony dla każdego, kto pragnie, by wyznawana przez niego wiara miała większy wpływ na jego codzienne aktywności, bądź szuka sensu codziennego życia i jego spójności z podejmowanymi praktykami religijnymi.

Msza poprzedzająca konferencję naukową pt. „Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje”

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Eucharystii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz

Nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin, oczekujących oraz pragnących potomstwa

Parafia: Warszawa. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu

W każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywa się nabożeństwo ku czci św. Józefa. Zebrani w świątyni modlą się w intencji rodzin, małżeństw oczekujących narodzin dziecka oraz pragnących potomstwa

Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie

Odprawiana jest we wtorki o godz. 18.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. W czasie Eucharystii wystawione są relikwie św. Jana Pawła II

Msza św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie

Szczególnie zaproszeni są rodzice dzieci zmarłych przed urodzeniem i po narodzinach, dzieci kilkuletnich i już dorosłych, zmarłych w wyniku choroby lub nieszczęśliwych wypadków oraz wszystkich doświadczonych stratą dziecka bez względu na jego wiek i okoliczności śmierci

Rekolekcje na dobry początek z o. Januszem Pydą OP

Miejsce: Kościół Akademicki św. Anny

Rekolekcje pod hasłem „Czas ucieka” poprowadzi o. Janusz Pyda OP z duszpasterstwa akademickiego „Beczka” w Krakowie. Nauki: w niedzielę podczas mszy św. o godz. 19;00 i 21:00, w poniedziałek i wtorek msze o godz. 18.30 z nauką o godz. 19.30.

Konferencja Moniki i Marcina Gomułków

Parafia: Warszawa. Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim
Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie Św. Krzyż

Duszpasterstwo akademickie św. Krzyż zaprasza na konferencję pt. „Blaski i cienie życia w małżeństwie”, którą wygłoszą Monika i Marcin Gomułkowie