Bierzmowanie

Parafia: Warszawa. Zwiastowania Pańskiego
Sakramentu bierzmowania udzieli kard. Kazimierz Nycz