Bierzmowanie

Parafia: Baniocha. NMP Królowej Pokoju
Sakramentu bierzmowania udzieli kard. Kazimierz Nycz