Dziedziniec Dialogu. Debata „Wiara a kryzys demokracji liberalnej”

Miejsce: Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Debata odbędzie się z udziałem: Leszka Jażdżewskiego, dr. Pawła Kowala, dr. Krzysztofa Mazura i Aleksandra Smolara

Rozmowę poprowadzi Michał Szułdrzyński

 

Zgłoszenia udziału do 10 października
rsvp@dziedziniecdialogu.pl
e-mail: biuro@dziedziniecdialogu.pl
tel.: +48 22 826 42 21