Dziękczynna Msza za 25-lecie diecezji warszawsko-praskiej

Miejsce: katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze
Organizator: Diecezja warszawsko-praska
Kard. Kazimierz Nycz odprawi Mszę świętą w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na warszawskiej Pradze.

Wraz z metropolitą warszawskim Eucharystię koncelebrować będą biskupi warszawsko-prascy (obecny i  jego poprzednicy) oraz biskupi związani związani z metropolią warszawską.