Inwestytura bożogrobców

Miejsce: Katowice, archikatedra Chrystusa Króla
Kard. Kazimierz Nycz jako Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu Bożogrobców w Polsce będzie przewodniczyć obrzędowi inwestytury w archikatedrze katowickiej