Kongregacja księży dziekanów i wicedziekanów, dekanalnych ojców duchownych i dekanalnych duszpasterzy dzieci i młodzieży

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich