Międzynarodowy Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich

Miejsce: Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Międzynarodowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych i Liderów Ośrodków Krajowych Spotkań Małżeńskich odbędzie 14-16 września w Konstancinie k. Warszawy. Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w spotkaniu podsumowującym w niedzielę 16 września o godz. 9.30.

Zjazd zgromadzi ok. 180 liderów – małżeństw i kapłanów z 27 Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z 25 poza Polską. Kard. Kazimierz Nycz odprawi dla uczestników zjazdu Mszę świętą w niedzielę 16 września o godz. 11.00.

Mottem zjazdu są słowa z 2 Listu do Tymoteusza: „Podnieś na duchu, czuwaj we wszystkim, znoś trudy, spełnij swe posługiwanie!” (wg 2Tm 4, 2-5)