Poświęcenie Muzeum Ziemi Błońskiej

Miejsce: Błonie
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w uroczystości poświęcenia Muzeum Ziemi Błońskiej