Promocja książki o kard. Józefie Glempie

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Zaprezentowany zostanie tom III serii wydawniczej "Sentire cum Ecclesia" pt. "Kardynał Józef Glemp, protektor główny Archikonfraterni Literackiej"

 

PROGRAM

Prowadzenie: Mariola Orłowska

Powitanie dostojnych gości, dr inż. Jan Szymczyk, senior Archikonfraterni Literackiej

Część merytoryczna
• Ksiądz Profesor Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymas Józef Glemp jako twórca uniwersytetu imienia swego wielkiego poprzednika
• Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Laudacja tomu
• Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski), Współczesny wymiar prymasostwa

Wspomnienia i refleksje
• Prof. dr hab. Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski), Prymas Józef Glemp jako admirator trzeźwości i abstynencji
• Prof. dr Maria Ryś, Początki Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides & Ratio
• Prof. dr inż. Jacek Ryszard Przygodzki, Kardynał Józef Glemp jako główny protektor Archikonfraterni Literackiej
• Anna Teresa Pietraszek, Spotkania, wspomnienia, chwile rozmowy
• Inż. Tadeusz Burchacki, Kardynał Józef Glemp jako mecenas dziedzictwa narodowego i kultury
• Sławomir Siwek, Kardynał Józef Glemp jako inicjator Prymasowskiej Rady Społecznej
• Redaktor Marian Piotr Romaniuk, Księże Prymasie, dziękuję za wstępy do wielu książek
• Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Wspomnienie Księdza Prymasa

Pożegnanie, dr inż. Jan Szymczyk, senior Archikonfraterni Literackiej

 

Wstęp na zaproszenie i wcześniejsze zgłoszenie na adres: