Konferencja prasowa: uroczysta prezentacja I tomu „Pro memoria” Prymasa Wyszyńskiego

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prezentacja odbędzie się 28 listopada o godz. 12.00 w Sali Senackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus przy ul. Dewajtis)