Pogrzeb śp. Marka Tarnowskiego

Miejsce: Warszawa, parafia św. Feliksa z Kantalicjo

Mszy pogrzebowej śp. Marka Tarnowskiego, ojca ks. Macieja w środę w oktawie Wielkanocy będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz wraz z bp. Romualdem Kamińskim.