Spotkanie opłatkowe duszpasterstwa rodzin

Miejsce: Kuria Metropolitalna Warszawska
Spotkanie odbędzie się w Sali św. Jana Chrzciciela