Święcenia diakonatu

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Kard. Kazimierz Nycz udzieli święceń diakonatu klerykom warszawskiego Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego