Sympozjum dla profesorów PWTW nt. „Teologia w czasach ponowoczesnych

Miejsce: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w sympozjum dla profesorów PWTW na temat Teologia w czasach ponowoczesnych i zabierze głos na koniec spotkania teologów

Do poprowadzenia refleksji zostali zaproszeni trzej profesorowie z Rzymu: ks. prof. Andrzej Wodka CSSR, (AVEPRO), ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, (dziekan Wydziału Teologii  Gregorianum) oraz o. prof. Michał Paluch OP, (rektor Angelicum). Na zakończenie spotkanie swoje słowo  skieruje do uczestników kard. Kazimierz Nycz.