Jak przygotować do zawarcia małżeństwa? Rekrutacja już rozpoczęta

Na Papieskim Wydziale Teologicznym ruszyły zapisy na dwuletnie Studium Małżeństwa i Rodziny. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzą je specjaliści z zakresu: komunikacji interpersonalnej, teologii i psychologii małżeństwa i rodziny, uzależnień oraz biomedycznych podstaw prokreacji i rozpoznawania płodności. Spotkania odbywają się w soboty.

Zapisy przyjmuje sekretariat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3. tel. 22/869 98 90, e-mail: sekretariat@pwtw.pl

Szczegóły w zakładce: https://www.pwtw.pl/studium-malzenstwa-i-rodziny/