“Możemy wprowadzić młodych w głębię wiary”. Odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym

- Lekcje religii dają szansę na wprowadzenie młodych w głębię wiary, dlatego warto, jak najlepiej wykorzystać relację wychowawczą z młodzieżą - mówił 29 sierpnia do katechetów kard. Kazimierz Nycz • 30-lecie przywrócenia lekcji religii w szkole, wyzwania nauczania on-line oraz program pracy w nowym roku szkolnym, to tematy, które zostały omówione w czasie odpraw katechetycznych w Świątyni Opatrzności Bożej

Kard. Nycz przypomniał, że wprowadzenie religii do szkół nie spotkało się z pozytywną reakcją ze strony dyrektorów czy nauczycieli, ale z czasem – w trosce o wychowanie młodego pokolenie – zaczęto coraz życzliwiej patrzeć na katechetów. – To było wielkie wydarzenie i dzisiaj nie można dyskutować na temat tego czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne. Lepiej zadać sobie pytanie: co – jeśli by nas nie było w szkole? – mówił metropolita warszawki.

Lekcje religii dają szansę na wprowadzenie młodych w głębię wiary, dlatego – kontynuował kard. Nycz – warto, jak najlepiej wykorzystać relację wychowawczą z młodzieżą. – Kiedy pandemia odebrała nam dostęp do młodych zostaliśmy właściwie bezrobotni – dodał.

Metropolita warszawski życzył katechetom, aby w nowym roku nie byli zmuszeni do prowadzenia lekcji on-line, ponieważ “to co ważne powinno zostać w nauczaniu bezpośrednim”. Jednocześnie kard. Nycz – w kontekście wizytacji i bierzmowań przełożonych z powodu pandemii na jesień – przypomniał o zasadach sanitarnych oraz prosił o ich dalsze przestrzeganie.

– To co się dzieje w ostatnich tygodniach, czyli wzrost zachorowań, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, jest znakiem ostrzegawczym, że nie ma co ryzykować, bo także kościół może być i bywa miejscem, gdzie można się zarazić lub zarazić innych. Nie jesteśmy zwolnieni z przestrzegania zasad sanitarnych, a czasem odnosi się wrażenie, jakbyśmy uważali, że miejsce sakralne zwalnia z wszelkiej ostrożności i roztropności – podkreślił.

Katecheci wysłuchali również wykładu inauguracyjnego pt. “Katecheta zdalny – katecheta” zdolny”, który wygłosili ks. dr Tomasz Kopiczko oraz dr Aneta Rayzacher – Majewska. Prelegenci omówili wyzwania, które stanęły przed katechetami w momencie przejścia na nauczanie zdalne, ponieważ nie wszystko da się przekazać w sposób on-line.

– Wielkim wyzwaniem w nauczaniu zdalnym jest troska o życie sakramentalne, a więc przygotowanie do pierwszej Komunii, spowiedzi czy bierzmowania. Potrzeba większego zaangażowania rodziców, które jest możliwe i czasami przynosi bardzo pozytywne efekty – mówili prowadzący wykład.

W czasie spotkania ks. Łukasz Przybylski wręczył dekrety nowym dekanalnym duszpasterzom dzieci i młodzieży, natomiast zasłużeni katecheci otrzymali dyplomy. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży omówił również plan pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym.

kh/archwwa.pl