Prymas Wyszyński “od siebie”: Jak nauczyć się zawierzenia Bogu?

Ideałem Prymasa było zawierzenie, którego wzorem była Matka Jezusa • Zawierzenie Maryi nie było teoretycznym aktem, lecz dokonywało się w konkretnych sytuacjach • W cyklu "Od siebie" szukamy odpowiedzi na współczesne pytania • Polecamy!