Aktualności

Bp Michał Janocha: piękno znalazło się za burtą Kościoła

“Bez piękna nasze głoszenie Ewangelii jest pozbawione skrzydeł” – mówi w rozmowie z KAI bp Michał Janocha, ubolewając, że w nowym programie kształcenia seminaryjnego historia sztuki została zmarginalizowana. Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego mówi o tym, skąd czerpie nadzieję na odrodzenie sztuki sakralnej w Polsce i wyjaśnia co łączy Norwida, Dantego i Dostojewskiego. Zdecydowania opowiada się też za zwołaniem w Kościele w Polsce synodu otwartego na różne grupy osób świeckich i duchownych.