Boże Narodzenie coraz bliżej. Siostry zakonne z życzeniami u biskupów

Przedstawicielki prawie 1800 sióstr zakonnych posługujących na terenie archidiecezji warszawskiej złożyły dziś kard. Kazimierzowi Nyczowi i biskupom pomocniczym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia • Siostry z ok. 60 zgromadzeń zakonnych pracują m.in. jako katechetki, zakrystianki i organistki • Angażują się niosąc pomoc ludziom w potrzebie, prowadzą domy opieki społecznej oraz szkoły i przedszkola • Od jesieni diecezjalną referentką ds. zakonnych w warszawskiej kurii jest szarytka s. Elżbieta Kowalewska • Natomiast wydziałem instytutów życia konsekrowanego od ponad 40 lat kieruje o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.