Dziękczynna Eucharystia w 50. rocznicę święceń bp. Mariana Dusia

Bp Marian Duś - biskup pomocniczy senior archidiecezji warszawskiej świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich i 80. rocznicę urodzin • 50 lat temu święcenia kapłańskie przyjęło 21 księży z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego • Złotego jubileuszu doczekało 10 z nich, z tego 7 przybyło do archikatedry warszawskiej. "Mamy za co dziękować" - powiedział ich przedstawiciel

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Złotym jubilatom podziękował za ich pracę – służbę Kościołowi warszawskiemu, ale także łowickiemu i warszawsko-praskiemu, bo przez połowę ich kapłaństwa diecezje te stanowiły jedną archidiecezję warszawską. Homilię wygłosił bp Kazimierz Romaniuk, przed pół wieku rektor seminarium duchownego, którego wychowankami byli księża jubilaci.