Kontener

“Dialog nauk”. Filozofowie i teolog dyskutowali o wolności w dobie naturalizmu

“Kochał literaturę, niezwykle szanował mowę ojczystą”. Msza o owoce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego