Odnośnik

Rodzina, macierz, grunt, opoka

Jest coś pięknego w tym, gdy zbierze się taki mały klan i zacznie gadać swoim niepowtarzalnym subkodem językowym, a jeden typ twarzy – jakiś konkretny pomysł Pana Boga – można zobaczyć w różnych wersjach i realizacjach.

29 niedziela zwykła

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, marzą o panowaniu. Proszą Jezusa o pierwszeństwo w Królestwie Niebieskim. “Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich” – odpowiada Jezus.