Materiały wideo

Moja Niedziela – ks. Marcin Żurek

27 września 2020 • XXVI Niedziela Zwykła • “W Kościele bardziej powinniśmy się bać nie takiego odrzucającego ‘nie’, ale bardziej powierzchownego ‘tak’, które jest tylko pozornym aplauzem – powierzchowną zgodą, z której nie wynika jakakolwiek chęć do zaangażowania” – mówi ks. Marcin Żurek

Warszawskie Laboratorium Wiary

Miejsce: Teatr Roma

Młodzież i studenci obejrzą spektakl Teatru A “Życie jest większe od legend”. To widowisko upamiętniające osadzenie kard. Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Komunia święta na rękę. Dlaczego? – wyjaśnia ks. dr Jan Konarski

Ks. dr Jan Konarski, proboszcz parafii św. Michała w Warszawie wyjaśnia dlaczego księża proszą o przyjmowanie Komunii świętej na rękę • Powołując się na teksty św. Jana Chryzostoma przypomina też historię tego sposobu przyjmowania Komunii w Kościele, wyjaśnia wymowę teologiczną oraz względy praktyczne w czasie epidemii koronawirusa