“Miłość do Ojczyzny była pierwszą po Bogu”. Homilia bp. Michała Janochy z mszy świętej o owoce beatyfikacji

Pełna homilia bp. Michała Janochy, którą wygłosił we czwartek 28 listopada w czasie mszy świętej o owoce beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego sprawowanej w archikatedrze warszawskiej