„Myśląc z Wyszyńskim”: Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą zrodził ich