Śluby wieczyste sióstr nazaretanek

W sobotę 1 sierpnia kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy świętej, podczas której trzy siostry nazaretanki złożyły śluby wieczyste.