Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 r. w Warszawie

Transmisja online
Podczas briefingu w Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Kazimierz Nycz poinformował o dacie i miejscu beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Podał także nazwisko wysłannika papieża Franciszka, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

Podczas briefingu zostało zaprezentowane logo beatyfikacyjne. Będzie też możliwość rozmowy z jego twórcą.

Dziś też zacznie funkcjonować w internecie oficjalny serwis beatyfikacyjny: https://prymaswyszynski.pl/