Wręczenie dekretów nowym proboszczom Archidiecezji Warszawskiej

Kard. Kazimierz Nycz wręczył we wtorek 2 czerwca nominacje na urząd proboszcza.