“Jesteśmy zobowiązani do czynu”. Msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji

Bp Józef Guzdek, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, przewodniczył Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji ♦ Po Mszy w katedrze polowej wręczono medale „Błogosławionego. ks. Jerzego Popiełuszki” oraz „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” ♦ Odczytano list gratulacyjny prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 15-lecia Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego

Bp Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji przewodniczył Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji (NSZZPP). Po Mszy św. wręczono medale „Błogosławionego. ks. Jerzego Popiełuszki” oraz „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”.

Z okazji jubileuszu 15-lecia Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego wręczono także kopie „Votum Policjanta”, które w 1936 roku przekazane zostało przez funkcjonariuszy Policji Państwowej na Jasną Górę.

Przed Mszą św. przy ołtarzu katedry stanął poczet Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Oprawę muzyczną Eucharystii przygotowały Orkiestra Reprezentacyjna Policji i Chór Komendy Głównej Policji.

W homilii bp Guzdek powiedział, że historię Kościoła, narodów i państw piszą ludzie czynu. Przypomniał słowa papieża Franciszka, wygłoszone do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży, zachęcających do większego angażowania się w życie społeczne. Zdaniem biskupa, ten papieski apel odnosi się do wszystkich. – Jesteśmy zobowiązani do czynu, który może przemienić nasze życie i zmienić otaczający nas świat. Ten czyn może także zatrzymać falę zła: nieuczciwości, korupcji, kradzieży i rozbojów – powiedział.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że „tylko ludzie świętego czynu potrafią budować potęgę państwa”. – Chrystus domaga się od nas, abyśmy byli aktywnymi bohaterami historii Kościoła, naszej Ojczyzny i zjednoczonej Europy. Pragnie naszych umysłów, serc i rąk, aby budować lepszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej bezpieczny świat. Kiedy staniemy przed Bogiem, aby zdać sprawę ze swojego włodarstwa, nie wystarczą ręce czyste, ale puste. Bóg będzie pytał o czyny miłości, o nasze zaangażowanie – powiedział.

Zaznaczył, że Msza św. jest okazją do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom, którzy nieustannie z narażeniem zdrowia, a nawet życia troszczą się o nasze bezpieczeństwo. – Dla wielu z was źródłem inspiracji dla ofiarnej i nieustraszonej walki ze złem są ewangeliczne wartości: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Pozostańcie wierni tym wartościom – zachęcał.

Po Mszy św. odbyła się uroczystość wręczenia medali „Błogosławionego. ks. Jerzego Popiełuszki”, a także medalu „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Z okazji jubileuszu 15-lecia Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego wręczono kopie „Votum Policjanta”, które 80 lat temu zostało przekazane przez funkcjonariuszy Policji Państwowej na Jasną Górę.

Odczytany został list gratulacyjny prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 15-lecia Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego.

Za ofiarną i odważną służbę podziękował policjantom wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. Podkreślił, że nazwa medalu „ofiarnym i nieustraszonym” dobrze oddaje cechy, którymi powinni odznaczać się wzorowi funkcjonariusze. – Jeszcze jednym słowem, które powinno budować etos policjanta jest patriotyzm. Bez miłości ojczyzny, bez tego co wynika z naszego dziedzictwa, przywiązania do tradycji i umiłowania wolności, trudno byłoby służyć Polsce i wypełniać to co do was należy – powiedział. Dodał, że służba w policji dzięki postawie funkcjonariuszy jest powodem do dumy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji został zarejestrowany 9 listopada 1995 r. Jego celem jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników Policji) oraz rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych.

KAI