Opublikowano ranking najlepszych liceów ogólnokształcących. 18 warszawskich placówek w pierwszej pięćdziesiątce

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 w pierwszej pięćdziesiątce znalazło się 18 warszawskich placówek ♦ Po oraz 19. miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking ♦ Warszawa odniosła największy sukces ♦ Miasto inwestuje w edukację średnio 1/5 swojego budżetu

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 w pierwszej pięćdziesiątce znalazło się 18 warszawskich placówek.

Już po oraz 19. miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking szkół ponadgimnazjalnych. Największy sukces Warszawa odniosła w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym 2017. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 8 warszawskich liceów ogólnokształcących.

W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym 2017 na pierwszym miejscu jest 2 Społeczne LO im. Pawła Jasienicy, na trzecim – XIV LO im. S. Staszica, a na kolejnych: VIII LO im. Władysława IV, LXVII LO im. J. Nowaka–Jeziorańskiego, XXVII LO im. T. Czackiego, IX LO im. K. Hoffmanowej, II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Batorego, V LO im. Księcia J. Poniatowskiego.

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników brane były pod uwagę także wyniki egzaminów zawodowych.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 w pierwszej pięćdziesiątce znalazło się 18 warszawskich liceów ogólnokształcących, w tym 16 prowadzonych przez m.st. Warszawę i 2 licea niepubliczne. Największy sukces osiągnęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica zajmując drugie miejsce. Do grona najlepszych liceów należą także: 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy, XXVII LO im. T. Czackiego, VIII LO im. Władysława IV, II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Batorego, LXVII LO im. J. Nowaka–Jeziorańskiego, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza, V LO im. Księcia J. Poniatowskiego, IX LO im. K. Hoffmanowej, XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika. Licea te na przestrzeni 5 lat znajdują się w grupie pierwszych 25 liceów.

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 wśród najlepszych szkół są: Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT zajmując 9. miejsce oraz Technikum nr 9 Lotnicze im Bohaterów Narwiku zajmując 44. miejsce.

W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników do najlepszych szkół należą: Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT – 3. miejsce, Technikum nr 9 Lotnicze im Bohaterów Narwiku – 22. miejsce, Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego – 42. miejsce oraz Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. S. Kluźniaka – 44. miejsce.

Więcej informacji o rankingach „Perspektyw”: www.perspektywy.pl.

Warszawa inwestuje w edukację średnio 1/5 swojego budżetu. W stolicy jest ponad tysiąc placówek oświatowych, w których uczy się 234 tys. dzieci i młodzieży oraz pracuje 27,8 tys. nauczycieli.

“Gość Warszawski”