Rusza “PoKolędzie”, czyli kolędowanie z potrzebującymi. Chórzyści odwiedzą chorych i więźniów

To czwarta edycja bożonarodzeniowej akcji Centrum Myśli Jana Pawła II ♦ Kolędnicy będą wspólnie śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy ♦ To nie tylko szereg koncertów kolędowych, ale przede wszystkim wyjście do drugiego człowieka - mówi kierownik i dyrygent chóru Jan Krutul

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II wyrusza z kolędą do potrzebujących. Wraz z innymi chórami, scholami i zespołami muzycznymi odwiedzi chorych i samotnych w hospicjach, więzieniach, szpitalach, domach dziecka i domach opieki społecznej. To czwarta edycja bożonarodzeniowej akcji.

Kolędnicy spotkają się z mieszkańcami i podopiecznymi ośrodków zarówno w Warszawie, jak i w okolicach. Będą wspólnie śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i przywołają świąteczne poczucie wspólnoty. Młodzi ludzie podzielą się swoją pasją śpiewania i przypomną, jak piękne może być wspólne kolędowanie.

„PoKolędzie jest projektem niezwykłym” – mówi Jan Krutul, kierownik i dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. – „To nie tylko szereg koncertów kolędowych, ale przede wszystkim wyjście do drugiego człowieka, przestrzeń niezwykłych spotkań. Nic tak nie jednoczy jak wspólne śpiewanie, a zwłaszcza śpiewanie kolęd, które każdy z nas zna, nosi w sercu i rokrocznie na nie czeka”.

Ten niezwykły sposób przełamywania barier i zwrócenia uwagi na ludzi na co dzień zapomnianych spotyka się z bardzo życzliwym przyjęciem. Co rok rośnie liczba uczestniczących w projekcie zespołów oraz ośrodków, do których docierają chórzyści.

Koncerty odbywać się będą przez cały styczeń 2017 roku. Chęć udziału w projekcie zgłosiło jak dotąd 16 zespołów. Odwiedzą m.in. areszty śledcze, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy seniora i szpitale.

“Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa i razem dzielimy się tym, co dzięki Bożemu Narodzeniu w nas najlepsze: serdecznością, uśmiechem, rozmową, uściskiem dłoni i wzruszeniem nad małym Jezusem” – mówią organizatorzy.

Wszystkie chętne grupy i zespoły mogą zgłaszać chęć udziału w akcji do Centrum Myśli Jana Pawła II. Szczegółowe informacje na stronie http:// centrumjp2.pl/chor/pokoledzie-jp2/.

KAI