Zmiany w biurze prasowym Archidiecezji Krakowskiej

Media i dziennikarze współpracujący z biurem prasowym Archidiecezji Krakowskiej otrzymali dziś list pożegnalny od dotychczasowego zespołu reprezentującego Kurię krakowską w kontaktach z mediami. Kuria wydała oświadczenie.

W liście skierowanym do dziennikarzy czytamy: “Z wielką wdzięcznością za wspaniałą współpracę z Państwem przez ostatnie dwa i pół roku, a jako biuro prasowe w tym kształcie – dwa lata, chciałam ostatni raz w roli kierującej biurem prasowym archidiecezji krakowskiej pożegnać się z Państwem. Nasz zespół stanowi pięć kobiet z dziećmi na utrzymaniu, które z oddaniem, przekonaniem i wszelkimi umiejętnościami, które posiadamy, i które nabyłyśmy przez ten czas, starały się służyć Kościołowi krakowskiemu i powszechnemu. Był to trudny, ale i piękny czas wyzwań, nauki, prób i wiary w to, że nasza praca bez limitu czasu, bez ograniczeń, mimo chorób, świąt, rozstania z najbliższymi ma sens, że jest przydatna Państwu, potrzebna ludziom, użyteczna Kościołowi i miła Bogu”.

Następnie kierująca dotychczasowym Zespołem Biura Joanna Adamik pisze, że w czwartek 19 września zespół otrzymał od Księdza Ekonoma “całkowicie zaskakującą informację, że decyzją Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego z dniem 1 października cały nasz pięcioosobowy zespół biura prasowego kończy pracę, a tworzony jest nowy zespół. “Nie znamy przyczyn tej decyzji, nikt nam wcześniej nie przedstawił żadnych merytorycznych uwag na temat jakości naszej pracy” – pisze kierująca biurem. Dodaje również, że decyzja arcybiskupa jest dla nich bolesna, choć ją szanują, ponieważ metropolita ma prawo wymienić swój zespół.

Informacja szybko obiegła zarówno krakowskie media jak i ogólnopolskie. W odpowedzi na ton niektórych doniesień kuria w Krakowie wydała oświadczenie. Napisano: “Zespół osób tworzących Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej świadczył usługi na rzecz Archidiecezji Krakowskiej na podstawie umów cywilnoprawnych, które przewidywały miesięczne okresy wypowiedzenia. W świetle obowiązujących umów, każda ze stron mogła, bez wskazywania uzasadnienia, rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem. Archidiecezja Krakowska zamierza z tego prawa skorzystać”.

ad/Stacja7