Gala nagród TOTUS TUUS

Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie
Kard. Kazimierz Nycz weźmie udział w gali nagród TOTUS TUUS, które przyznawane są z okazji Dnia Papieskiego.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. “katolickich Nobli” są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku 2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród, wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać postać biskupa Chrapka oraz jego rolę w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to: „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” oraz „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”.

W tym roku Gala nagrody odbędzie się 12 października na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach centralnych obchodów XIX Dnia Papieskiego.

Jak poinformował ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, nagrody TOTUS TUUS 2019 przyznane zostaną w kilku kategoriach.

W pierwszej z nich – „Promocja godności człowieka” nominowanymi są:

  • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie (Zajmuje się niesieniem pomocy duchowej i poprawą warunków życia osób chorych psychicznie i wsparciem ich najbliższych),
  • Elżbieta Orzechowska (doktor historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieloletnia nauczycielka historii. Autorka artykułów naukowych m.in. o powstaniu styczniowym. Autorka książek “Radomscy Bernardyni w dobie Powstania Styczniowego” i „Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy”),
  • Marika Pik (liderka wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Pójdź za mną” przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie, katechetka).

W drugiej kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” nominowany jest:

  • Piotr Pałka (absolwent akademii muzycznej w Krakowie. W 1999 roku był dyrygentem Chóru Papieskiego. Śpiewak w chórze Polskiego Radia. Założyciel i dyrygent wykonującego m.in. muzykę sakralną, chóru Voce Angeli. Autor hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI w 2006 roku).

W trzeciej kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” nominowanymi są:

  • Inicjatywa krakowskiego środowiska akademickiego pod nazwą: „Dni Jana Pawła II” (od kilkunastu rektorzy krakowskich uczelni wspólnie przybliżają dziedzictwo naukowe Jana Pawła II),
  • Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio (działa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promuje ideę jedności nauki i wiary. Zrzesza naukowców, artystów działaczy społecznych kierujących się chrześcijańskimi zasadami),
  • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” (istnieje od 1999 roku. Wydaje przeznaczone dla dzieci miesięczniki, filmy i płyty CD o tematyce wiary).

Wręczony zostanie również „TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka”. Nominowanymi są:

  • Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia (działa od 1989 roku na mocy porozumienia Episkopatu z Polskim Radiem. Oprócz realizacji wynikających z porozumienia programów zajmuje się obsługą ważnych wydarzeń religijnych),
  • Program Redakcji Katolickiej TVP „Między ziemią a niebem” (nadawany od 2004 roku cotygodniowy magazyn informacyjno-publicystyczny Redakcji Programów Katolickich TVP).

Przyznana zostanie również „Nagroda Specjalna TOTUS TUUS” za rok 2019.