Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi

Parafia: Warszawa. Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim
W tym roku kazania pasyjne na Gorzkich Żalach w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie głosi ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Cały cykl został zatytuowany: "Mój lekarz Chrystus"

“Wśród lekarzy są specjaliści od różnych chorób. Idziemy do nich, kiedy coś nam dolega. Czekamy w kolejce niepewni diagnozy. Niektórzy z nas „dorobili” się nawet swojego lekarza, bo ich choroby są przewlekłe.

Zdarza się, że choruje nam dusza. Objawy tej choroby mogą być różne, czasem trudne do zdiagnozowania. Co wtedy robić, do kogo iść?

Mój lekarz – Chrystus – specjalista od duszy. Dlatego chcemy mu opowiedzieć o swoich dolegliwościach: o zagubieniu, rozczarowaniu, samotności, obojętności, bezradności i bezduszności. Zawierzmy Mu, On nam pomoże, wyleczy, uzdrowi” – zachęca ks. prof. Krzysztof Pawlina

Pierwsze Gorzkie Żale, autorstwa ks. Wawrzyńca Bennika, odprawiono w 1717 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Nabożeństwo zyskało popularność w całej Polsce i akceptację Stolicy Apostolskiej. Treść Gorzkich Żali, która opiera się na ewangelicznym opisie męki nawiązuje do planktów, czyli średniowiecznych utworów żałobnych, wyrażających lament i płacz.

Nabożeństwa Męki Pańskiej, ze względu na swą emocjonalność i podniosłość, stały się popularne w okresie rozwoju literatury mistycznej, czyli epoce baroku.