Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Akademii Katolickiej

Transmisja online
Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Rozpocznie się o godz. 16 Mszą św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, a następnie o godz. 17.30 odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Akademii Katolickiej. Uroczystość będzie transmitowana na kanale YouTube Archidiecezji Warszawskiej.

Program

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Michała Kleibera pt. “Zrozumieć przyszłość”
  • słowo kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie