Msza z okazji wspomnienia św. Teresy z Avila

Miejsce: Klasztor mniszek bosych zakonu NMP z góry Karmel
W warszawskim klasztorze sióstr karmelitanek bosych Mszy o godz. 7.30 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.