[ODWOŁANA] Pielgrzymka duchowieństwa do Świątyni Opatrzności Bożej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Z powodu sytuacji epidemicznej pielgrzymka została odwołana.