Pogrzeb śp. Marka Tarnowskiego

Miejsce: Warszawa, parafia św. Feliksa z Kantalicjo
Mszy pogrzebowej śp. Marka Tarnowskiego, ojca ks. Macieja w środę w oktawie Wielkanocy będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz wraz z bp. Romualdem Kamińskim.

Śp. Marek Tarnowski zmarł 11 kwietnia w wyniku obrażeń po napaści na plebanii parafii św. Augustyna w Warszawie.

Więcej >>