Rozpoczęcie katechumenatu dla dorosłych

Miejsce: Klasztor dominikanów przy Freta
Zapraszamy osoby dorosłe na kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Zapisy trwają do 15 września 2019 r.

Spotkania w ramach kursu będą odbywać się w klasztorze oo. dominikanów przy ul. Freta 10 od 1 października 2019 r. do 2 czerwca 2020 r., we wtorki w godzinach od 19.00 do ok. 21.30. Kurs prowadzą bracia dominikanie przy wsparciu osób świeckich.

Na każde spotkanie składają się: modlitwa, konferencja i spotkanie w kilkuosobowej grupie. Częścią kursu są również 2 wyjazdy weekendowe pod Warszawę w listopadzie i w marcu.

W ciągu całego kursu, podzielonego na dwa semestry, dopuszczalne są najwyżej cztery nieobecności (dwie na semestr). Szczegółowe zasady uczestnictwa przesyłamy zainteresowanym przed rozpoczęciem spotkań. Więcej informacji: sakramenty18plus.freta@dominikanie.pl.

Terminy sakramentów

  • Eucharystia – 9 kwietnia 2020 r. w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek)
  • Chrzest – 11 kwietnia 2020 r. w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota)
  • Bierzmowanie – 30 maja 2020 r. w czasie liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego

Formularz zgłoszeniowy >> zapisy do 15 września