Rozpoczęcie 51. Kursu Lektorskiego

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Kandydaci chcący uczestniczyć w kursie powinni zgłosić się na pierwsze spotkanie z pismem od księdza proboszcza, opatrzonym pieczęcią parafialną

Opiekunem kursu jest diecezjalny duszpasterz lektorów – ks. prałat Wiesław Kądziela. W kursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na pierwsze spotkanie należy przynieść pismo od proboszcza parafii, kierującego do udziału w kursie.